Aktivity v projektu

  • Zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem
  • Návrhy možných protipovodňových opaření, technických, přírodě blízkých
  • Návrhy obecných protipovodňových opatření
  • Zpracování dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
  • Zpracování podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.