Cíl projektu

Co je cílem projektu?

Snížení povodňového rizika v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Změny, které jsou v důsledku projektu očekávány:

Návrhy komplexních protipovodňových opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem. 2.plánovací období Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Cílová skupina: Veřejný sektor; obce a města s významným povodňovým rizikem.