Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 10. 2021 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 45,00